O Fundacji

Fundacja Terytoria Książki powstała w czerwcu 2012 roku. Celem Fundacji jest rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa, promocja kultury oraz wspieranie i realizowanie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych. Zadania te Fundacja spełnia głównie poprzez własną działalność wydawniczą oraz we współpracy z Wydawnictwem słowo/obraz terytoria.

Fundatorzy: Stanisław Danecki, Stanisław Rosiek, Tomasz Swoboda
Zarząd Fundacji: Stanisław Rosiek – prezes zarządu, Tomasz Stróżyński – członek zarządu

Więcej informacji o osobach związanych z Fundacją znajduje się w zakładce Ludzie Fundacji.

Cele

Głównym celem, jaki stawia sobie Fundacja Terytoria Książki, jest popularyzowanie kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury książki. W dobie Internetu pragniemy wspierać przedsięwzięcia edytorskie zarówno książkowe, jak i czasopiśmiennicze, a także realnie wpływać na poziom czytelnictwa w Polsce oraz rozwijać świadomość obecnych i potencjalnych czytelników. Ważnym zadaniem Fundacji jest również wspomaganie oraz inicjowanie projektów edukacyjnych i prospołecznych, a także działanie na rzecz współpracy środowisk twórczych i okołohumanistycznych.
Więcej o dążeniach Fundacji można przeczytać w statucie: pdf.

Zachęcamy do jednorazowych wpłat na rzecz Fundacji Terytoria Książki:

Dane do przelewu:
Fundacja Terytoria Książki
Santander Bank Polska
61 1090 1098 0000 0001 1923 7376
Tytuł przelewu: „Darowizna na rzecz Fundacji Terytoria Książki”

Siedziba Fundacji mieści się w Gdańsku przy ulicy Pniewskiego 4/1.

NIP: 9571065598
REGON: 221684639
KRS: 0000425693
Statut: pdf do pobrania.