P 003

Gdańsk w literaturze

Wykonawcy/partnerzy

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Informacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

Opis projektu

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj to – w zamyśle – sześciotomowa publikacja, będąca katalogiem dzieł, które opisują Gdańsk, jego historię, mieszkańców, kulturę i zwyczaje. Stworzenie takiego katalogu – choć trudne i czasochłonne – wydaje się koniecznością ze względu na kulturowe i turystyczne znaczenie Gdańska oraz zainteresowanie jego dziejami naukowców i zwykłych czytelników. Bibliografia przeznaczona jest bowiem dla wszystkich zainteresowanych obrazem miasta utrwalonym na kartach literatury pięknej. W zamierzeniu ma ona być nie tylko pomocą naukową dla badaczy literatury poszukujących utworów dotyczących Gdańska, ale również swoistym przewodnikiem po lekturach i kopalnią informacji o mieście dla szerszego kręgu odbiorców.
Opracowanie pierwszych trzech tomów (do roku 1814) powierzono zespołowi bibliotekarzy z Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, a przygotowaniem następnych zajęli się pracownicy Ośrodka Informacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Ikonografia

zobacz galerię

Źródła finansowe

Miasto Gdańsk, środki własne fundacji

Czas realizacji

2007-2016

Publikacje zrealizowane

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj, t. 1: ok. 998–1600, pod redakcją Zofii Tylewskiej-Ostrowskiej, opracował zespół: Dagmara Binkowska [et al.], Gdańsk 2009

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj, t. 2: 1601–1700, cz. 1: do 1656, pod redakcją Zofii Tylewskiej-Ostrowskiej, opracował zespół: Dagmara Binkowska [et al.], Gdańsk 2015

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj, t. 2: 1657–1700, cz. 2, pod redakcją Zofii Tylewskiej-Ostrowskiej, Gdańsk 2016

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj, t. 5: 1945–1979, pod redakcją Leszka Rybickiego, opracował zespół: Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl, Gdańsk 2007

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj, t. 6: 1980–1989, pod redakcją Leszka Rybickiego, opracował zespół: Andrzej Fac, Leszek Rybicki, Małgorzata Smyl, Gdańsk 2010

Publikacje planowane