P 005 / Ikonografia

Ikonosfery

Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej , wybór i opracowanie Grzegorza Borosa przy współudziale Anny Frąckowskiej i Franciszka Skibińskiego Gdańsk 2017
Powrót