P 006

Inedita: Przybyszewska

Wykonawcy/partnerzy

dr Dagmara Binkowska (Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska)

Opis projektu

Przybyszewska – inedita to cykl, na który składają się nigdy wcześniej niewydane utwory Stanisławy Przybyszewskiej – polskiej dramato- i powieściopisarki dwudziestolecia międzywojennego, do dziś stojącej w cieniu sławnego ojca, Stanisława Przybyszewskiego. Od roku 1925 do śmierci w 1935 roku mieszkała w Gdańsku, aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym polskiego środowiska w Wolnym Mieście (brała udział w pracach Macierzy Szkolnej i Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki). Jej najbardziej znany utwór – i jedyny (fragmentarycznie) wydany za życia – to Sprawa Dantona, a sama Przybyszewska przeważnie identyfikowana jest właśnie jako dramatopisarka. Była ona jednak równie utalentowaną prozatorką – zachowało się dwanaście jej utworów prozatorskich w całości i osiemnaście szkiców dzieł, o których nie wiadomo, czy w ogóle powstały.
Niniejsza seria ma za zadanie wydobyć na światło dzienne nikomu nieznane utwory znakomitej pisarki, pokazać, że Przybyszewska zajmowała się nie tylko dramatem, a także – ponad osiemdziesiąt lat po śmierci – pomóc jej zaistnieć jako osobie, a nie córce znanego ojca.

Informacje prasowe

Recenzja „Asymptot” – Anna Marchewka, Miesięcznik ZNAK

Zapowiedź książki „Cyrograf…”, Dominika Ikonninow, portal Metropolitanka

Recenzja książki „Cyrograf…”, Grażyna Knitter, portal Metropolitanka

Wywiad z redaktorkami książki „Cyrograf…”, portal Metropolitanka. Rozmowę prowadziła Dominika Ikonninow

Recenzja książki „Cyrograf…”, Łukasz Rudziński, portal Trojmiasto.pl

Recenzja książki „Cyrograf…”, Anna Piwowarczyk, blog Czytanki Anki

Recenzja książki „Cyrograf…”, Piotr Kofta, portal Gazetaprawna.pl

Recenzja książki „Cyrograf…”, Anna Marchewka, Miesięcznik ZNAK

Recenzja książki „Twórczość Gerarda Gasztowa”, portal Dziennikteatralny.pl

 

Ikonografia

zobacz galerię

Źródła finansowe

Miasto Gdańsk, środki własne fundacji

Czas realizacji

2015–2019

Publikacje zrealizowane

Stanisława Przybyszewska, Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania, Gdańsk 2015 – kup, dostępne także w wersji e-book

Stanisława Przybyszewska, Asymptoty, pod redakcją Dagmary Binkowskiej, Gdańsk 2018 – kup, dostępne także w wersji e-book

Stanisława Przybyszewska, Twórczość Gerarda Gasztowta pod redakcją Dagmary Binkowskiej, Gdańsk 2019 – kup

Stanisława Przybyszewska, Wybraniec losu pod redakcją Dagmary Binkowskiej, Gdańsk 2021 – kup

Publikacje planowane