P 001

Kultura książki / Książka i czytelnictwo w Gdańsku

Wykonawcy/partnerzy

Fundacja Terytoria Książki

Opis projektu

Głównym celem projektu jest popularyzowanie kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury książki. W dobie Internetu pragniemy wspierać przedsięwzięcia edytorskie zarówno książkowe, jak i czasopiśmiennicze, a także realnie wpływać na poziom czytelnictwa w Polsce oraz rozwijać świadomość obecnych i potencjalnych czytelników. Ważnym zadaniem jest również wspomaganie oraz inicjowanie projektów edukacyjnych i prospołecznych, a także działanie na rzecz współpracy środowisk twórczych i okołohumanistycznych.

Źródła finansowe

własne i z na bieżąco pozyskiwanych środków zewnętrznych

Czas realizacji

2012–obecnie

Publikacje zrealizowane

Publikacje planowane