P 012

MiroFor

Wykonawcy/partnerzy

Partner: Fundacja im. Mirona Białoszewskiego

Opis projektu

MiroFor – czasopismo poświęcone Mironowi Białoszewskiemu – ma perFormować: esejem, odkryciem z archiwów, dialogiem, prozą, wierszem, krytyką. Być Forum, platFormą i semaForem dla wszystkiego, co Białoszewskie w literaturze, sztuce i kulturze.

Pierwszy numer „MiroFora” w dużym stopniu poświęcony jest homoseksualności pisarza [Białoszewskiego] i jego walce o to, jak używać języka, łamać go, by go jak najmniej pocięli. Jednocześnie, „wziąwszy taki głos ze słowika zrobić się na kos” (a może i na „ukos”), kroimy nadal, ale w nadziei, że nie z pozycji „UBL-a”. A skandal powstaje bez żadnego krojenia, bez żadnych detalicznych operacji, żadnych wtajemniczeń, tajemnicę dziś już – i słusznie – wywiało, skandal przemawia na chama, wprost, jednym rzeczownikiem, dwoma, inwektywą, skrótem, który unieważnia wszelką subtelność. A nie taki pedał chamski, jak go ub-malowują.
[fragment Wprowadzenia Piotra Sobolczyka]

Ikonografia

zobacz galerię

Źródła finansowe

Wydanie sfinansowane ze środków:
Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Instytutu Badań Literackich PAN

Czas realizacji

Od 2020 roku

Publikacje zrealizowane

MiroFor, tom 1: "Ewr kąplet"?, Gdańsk 2020
MiroFor, tom 2, Gdańsk 2021

Publikacje planowane