P 002

Upowszechnianie nauki

Monografie i digitalizacja

Wykonawcy/partnerzy

Fundacja Terytoria Książki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis projektu

Digitalizacja monografii naukowych ma na celu szerokie upowszechnianie wyników badań w formie cyfrowej w Internecie oraz za pośrednictwem otwartego repozytorium z zachowaniem poszanowania praw autorskich oraz praw pokrewnych. Darmowy i otwarty dostęp sprawia, że publikacje naukowe stają się lepiej widoczne i łatwiejsze do znalezienia, co prowadzi do wzrostu ich oddziaływania zarówno w środowisku naukowym, jak i w innych obszarach życia społecznego i gospodarczego. W praktyce oznacza to, że użytkownik bez konieczności logowania się i całkowicie za darmo może ściągać pliki w formacie pdf. Ponadto monografie w wersji elektronicznej zostaną przekazane do piętnastu polskich bibliotek jako egzemplarze obowiązkowe, a także do kilkudziesięciu wybranych przez Fundację placówek.

Źródła finansowe

zadanie finansowane w ramach umowy 605/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Czas realizacji

1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018

Publikacje zrealizowane

Zbigniew Osiński, Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
Leszek Kolankiewicz, Dziady. Teatr święta zmarłych
Ewa Stusińska, Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku

Publikacje planowane