Wojciech Karpiński

120 dni kultury

120 dni Kultury

Rok wydania 2021
ISBN 978-83-7908-221-6

Autorski wybór tekstów najważniejszych polskich autorów (m.in. Gombrowicz, Miłosz, Czapski, Jeleński, Herling-Grudziński), których twórczość ukształtowała pokolenie i odcisnęła piętno na całej polskiej kulturze XX wieku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego