Aby Warburg

Pisma, t. 2 (zapowiedź)

ISBN 978-83-7453-434-5
Kup

Szkice Warburga poświęcone problemom sztuki renesansu oraz relacji pomiędzy artystycznym środowiskiem Włoch i północnej Europy w XV i XVI stuleciu.

Książka w przygotowaniu.