Elżbieta Piotrowska, Stanisław Rosiek (red.)

Raport o sytuacji książki w Gdańsku

Biblioteki i czytelnictwo 2010–2011

Rok wydania 2012
Opis fizyczny 130, [4] strony, [1] karta tablic złożona luzem: ilustracje; 24 cm
ISBN 978-83-7453-117-7

W 2012 roku Pracownia Badań Nad Książką, działająca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, rozpoczęła prace nad przygotowaniem Raportu o sytuacji książki w Gdańsku, który obejmowałby swym zasięgiem dwa wcześniejsze lata. W pierwotnym zamyśle raport przedstawiać miał cały system książki – od jej twórców (autorów, redaktorów, grafików), poprzez wydawców, pośredników handlowych (hurtowników i księgarzy), bibliotekarzy, po odbiorców, czytelników – zgodnie ze stosowanym w bibliologii trójczłonowym modelem: wytwarzanie, rozpowszechnianie, użytkowanie. Ani krótki czas, ani szczupłość zespołu badawczego nie pozwoliły jednak na pełną realizację projektu. Postanowiliśmy zatem rozpocząć od strategicznie najważniejszego i zarazem najsłabszego ogniwa całego systemu – od bibliotek.