Światy wyobrażone Athanasiusa Kirchera (zapowiedź)

ISBN 978-83-7908-173-8
Kup

Zbiór rycin z dzieł Athanasiusa Kirchera – ostatniego uczonego w historii, o którym mówiono, że posiadł całą dostępna ludzkości wiedzę. Ryciny pochodzą z ksiąg należących do PAN Biblioteki Gdańskiej i szkicują horyzont wyobraźni człowieka epoki baroku.

Książka w przygotowaniu.