IV Dni schulzowskie w Gdańsku: Wyjścia z Drohobycza

22 stycznia 2020 roku

Pracownia Schulzowska Uniwersytetu Gdańskiego i redakcja Schulz/Forum zaprosiły na kolejną, czwartą już konferencję w ramach Dni schulzowskich w Gdańsku 14–16 listopada 2019. Udział był oczywiście bezpłatny.

IV DNI SCHULZOWSKIE W GDAŃSKU: WYJŚCIA Z DROHOBYCZA

Program konferencji
Czwartek, 14 listopada, sala 1.45

11.00 – Powitanie uczestników konferencji
11.15–12.00 – Raport
Branislava Stojanović: Bruno Schulz. Raport 2019
Pytania z sali, dopowiedzi…
12.00–13.30 – Krok pierwszy: Spotkania
Urszula Makowska: Spotkanie we Lwowie (do którego nie doszło)
Leonid Tymoszenko: Bruno Schulz a Truskawiec: w poszukiwaniu prawdopodobnych znajomych wybitnego drohobyczanina
Mirosław Wójcik: Schulz i Zegadłowicz
Przerwa kawowa (30 minut)
14.00–15.00 – Prezentacja
Zbigniew Maszewski: Ojciec i Schulz. Historia jednego rysunku z „Katalogu Biblioteki Stanisława Weingartena”
Przerwa kawowa (30 minut)
15.30–17.30 – Krok drugi: W oczach Ukrainy (i Zachodu)
Stanley Bill: Schulz na Ukrainie
Taras Wozniak: Dlaczego Schulz?
Zofia Ziemann: Nie tylko Roth–Singer–Ozick. Schulz w oczach anglojęzycznych pisarzy

Piątek, 15 listopada, sala 1.45

11.00–12.00 – Nowe publikacje schulzowskie. Prezentacje
12.00–13.30 – Krok trzeci: Ucieczki
Wiera Meniok: Dokąd uciec? Myśl niemożliwa i absurdalna…
Eliza Kącka: Mity rodzinne. Schulz, Ważyk, Freud
Łesia Chomycz: Bruno Schulz i Borysław: wokół indywidualnego debiutu Schulza-plastyka
Przerwa kawowa (30 minut)
14.00–15.30 – Krok czwarty: Obrazy (i wyobrażenia)
Vira Tsypuk: Nieznane ilustracje Brunona Schulza. Historia O. Aleksandrowicza
Stanisław Rosiek: „Xięga bałwochwalcza” – drugi plan
Barbara Miceli: „Kometa” Schulza na tle epoki. Oczami Paolo Caneppele
Przerwa kawowa (30 minut)
16.00–17.30 – Krok piąty: Narrator i narracje
Paweł Tomczok: Narrator imperialnych resztek
Hana Nele Palková: Bruno zmierza nad morze. Wokół motywu morza i Księgi w twórczości Dawida Grossmana i Amira Gutfreunda
Zbigniew Milczarek, Schulz bez Drohobycza, za to w Łodzi
Przerwa kawowa, przejście do sali teatralnej (30 minut)
18.00–19.00 – Koncert zespołu Rootvitza Soul

Sobota, 16 listopada, sala 1.45

11.00–12.30 – Krok szósty: Warszawa i zaświaty
Małgorzata Ogonowska i Artur Rogoś: „Wybieram się teraz do Warszawy”… Bruno Schulz w stolicy
Marcin Romanowski: Bruno Schulz w warszawskich teatrach w 1934 roku
Sotirios Karageorgos: Religijny świat Brunona Schulza
Przerwa kawowa (30 minut)
13.00–14.30 – Krok siódmy: Kafka, Conrad (v.2) i „skromny nauczyciel”
Piotr Sitkiewicz: Bruno, syn Franza,
Tymoteusz Skiba: Bruno Schulz czyta Conrada v.2
Katarzyna Warska: Wzmianka o biografii zawodowej Brunona Schulza: członkostwo w TNSW

Zamknięcie konferencji. Pożegnania

Powrót
2020