Schulz/Forum nr 16 w wersji elektronicznej

07 czerwca 2021 roku

Numer 16, poświęcony biografiom Brunona Schulza (tym istniejącym i tym dopiero pomyślanym), można już czytać bezpłatnie w wersji elektronicznej. W środku:

 • Katarzyna Warska sprawdza, co to jest „dzieciństwo pisarza”
 • Zbigniew Milczarek czyta przedwojenne zdjęcie – z Schulzem lub bez niego
 • Aleksandra Skrzypczyk rekonstruuje doświadczenia audialne autora „Sklepów”
 • Tymoteusz Skiba śledzi równoległe biografie Schulza i Gombrowicza
 • Robert Dion i Frédéric Regard odwołują „śmierć autora”
 • Christian Klein porządkuje założenia zwrotu biograficznego
 • Marcin Romanowski recenzuje książkę Anny Kaszuby-Dębskiej „Bruno. Epoka genialna”
 • Agata Tuszyńska – Pisarka w swoim stylu o relacji Józefiny Szelińskiej i Jerzego Ficowskiego
 • Piotr Millati nareszcie odnalazł „Mesjasza”
 • Zbigniew Maszewski w czułym schulzowskim pastiszu wspomina dzieje „Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena”

Ponadto blok tekstów wokół Debory Vogel:

 • Esej Debory Vogel o Brunonie Schulzu
 • Teksty programowe redakcji „Cusztajera”
 • Adam Stepnowski o Galicji jako o jidyszlandzie
 • Wiedeńskie i lwowskie ślady Debory Vogel w opracowaniu Piotra Szalszy

 

Wszystkie numery „Schulz/Forum” są opublikowane w zakładce „Pobierz” i na stronach:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz

https://ug.academia.edu/SchulzForum

https://issuu.com/schulzforum/docs/schulzforum16www

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1643

Wydawcami czasopisma są:

Fundacja Terytoria Książki oraz

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

Powrót