"Wartość wartości" - publikacja w przygotowaniu

13 marca 2020 roku

Jesienią 2019 roku w Oliwskim Ratuszu Kultury odbył się cykl spotkań popularno-naukowych „Wartość wartości”. Cztery wykłady i rozmowy z publicznością, które odbyły się po nich, zostały spisane i niedługo ukażą się w formie książki.

 Hanna Kordalska-Rosiek, dziennikarka i autorka projektu, zaprosiła do wygłoszenia wykładów oraz publicznej rozmowy: Dariusza Dumę – filozofa, konsultanta biznesowego, który doradza zarządzanie przez wartości i w praktyce takim właśnie jest przedsiębiorcą, profesora Wiesława Łukaszewskiego, psychologa społecznego specjalizującego się w problemach osobowości i motywacji, psychologa społecznego – profesora Bogdana Wojciszke, zajmującego się między innymi zagadnieniami psychologii miłości i władzy oraz profesora Tadeusza Gadacza – filozofa, religioznawcę zajmującego się filozofią człowieka i edukacji. Wartość wartości to cztery wykłady i cztery rozmowy o wartościach, czym były kiedyś, czym są dzisiaj, jaka jest ich rola w życiu indywidualnym i zbiorowym, w życiu codziennym i w biznesie, w polityce i w kulturze.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wytyczyli cztery perspektywy, które – wzajemnie się dopełniając – stworzyły interesującą i ważną wartość dodaną.

Hanna Kordalska-Rosiek, autorka projektu:

Zaprosiłam do projektu z wykładami i rozmowami o wartościach tych, którzy ze swojej mądrości są znani od dawna: filozofów i psychologów społecznych. Różne osobowości, różne spojrzenia, bogactwo doświadczeń… Nie tylko w słowie głoszonym, ale – co jest ważną wartością – również w żywej rozmowie, dialogu.

Wartość wartości. Fenomen spotkania – ze sobą i z wartościami – w Oliwskim Ratuszu Kultury. Bezkresna podróż intelektualna… Jak powiedział w rozmowie Dariusz Duma: „Jeśli umiemy postawić dobre pytania, to myślenie w poszukiwaniu odpowiedzi nie zna granic”. […]

Dzielić się wartościami – to jest główna idea, cel i przesłanie tej książki.

*Książka ukaże się w Wydawnictwie słowo/obraz terytoria.

Powrót