P 009 / Ikonografia

Schulz/Forum – czasopismo i biblioteka

Schulz. Między mitem a filozofią, red. Joanna Michalik, Przemysław Bursztyka, Gdańsk 2014
Jerzy Jarzębski, Schulzowskie miejsca i znaki, Gdańsk 2016
Włodzimierz Bolecki, Wenus z Drohobycza, Gdańsk 2017
Serge Fauchereau, Fantazmatyczny świat Brunona Schulza. Wokół Xięgi bałwochwalczej, Gdańsk 2018
Piotr Sitkiewicz, Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939, Gdańsk 2018
Henri Lewi, Bruno Schulz, czyli strategie mesjańskie, Gdańsk 2019
Powrót