P 007

Theatroteka

Wykonawcy/partnerzy

Kierownik: Dobrochna Ratajczakowa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Opis projektu

Idea powstania „Theatroteki” była związana z rozkwitem polskiej nauki o teatrze i wzięła się z niedostatku tekstów źródłowych z historii teatru w  Europie i na świecie, zarówno dotyczących wieków dawnych, jak i czasów najnowszych. Inspiracją do stworzenia tego cyklu była także niewielka seria takich tekstów źródłowych, ukazująca się w latach 50.  pod redakcją Grzegorza Sinki. Ukazała się wówczas między innymi Teoria i praktyka tańca Jean Georges Noverre’a w przekładzie i opracowaniu Ireny Turskiej, traktat Furttenbacha O budowie teatrów  w przekładzie i opracowaniu Zbigniewa  Raszewskiego czy  Teorie dramatyczne oświecenia francuskiego Ewy Rzadkowskiej. Seria ta wyprzedziła jednak czas rozwoju polskiej teatrologii i, niestety, szybko zakończyła swój żywot. Przeniosła jednak dalej ideę źródłowości – tak ważną w humanistyce.
Projekt „Theatroteka” obejmuje tłumaczenie, opracowywanie krytyczne i wydawanie tekstów kluczowych dla kultury polskiej, dla stanu naszej wiedzy i rozwoju badań humanistycznych. Teksty te są istotne zarówno w zakresie prac o charakterze historycznym, jak dotyczących współczesności – szczególnie w kontekście postrzegania i badania dzisiejszego świata jako spektaklu.
Seria adresowana jest nie tylko do teatrologów i studentów wiedzy o teatrze, reżyserów, aktorów i performerów, ale także do kulturoznawców i performatyków, literaturoznawców i socjologów, pedagogów, psychologów, historyków sztuki oraz miłośników sztuki.

Ikonografia

zobacz galerię

Źródła finansowe

Czas realizacji

2005–2011

Publikacje zrealizowane

(Publikacje zrealizowane przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria)
1. Georg Fuchs, Scena przyszłości, przekład i opracowanie Małgorzata Leyko, Gdańsk 2005
kup e-book
2. Max Reinhardt, O teatrze i aktorze, przekład i opracowanie Małgorzata Leyko, Gdańsk 2006
kup e-book
3. Antoine Francois Riccoboni, Sztuka teatru, przekład i opracowanie Marek Dębowski, Gdańsk 2005
kup e-book
4. Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, pod redakcją Anny Loby, Gdańsk 2007 – kup e-book
5. Ludwig Tieck, O cudowności u Shakespeare'a i inne pisma krytyczne, przekład, wstęp i opracowanie Małgorzata Leyko, Gdańsk 2007 – kup e-book
6. Pseudo-Hippokrates, O śmiechu Demokryta. Listy 10–23, z języka greckiego przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Krystyna Bartol, Gdańsk 2007 – kup e-book
7. Lope de Vega, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach przedstawiona Akademii w Madrycie, przełożyła i opracowała Urszula Aszyk, Gdańsk 2009 – kup e-book
8. Niccolò Sabbatini, Praktyka budowania scen i machin teatralnych, przekład i opracowanie Anastazja Kasprzak, wstęp Barbara Judkowiak, Gdańsk 2009 – kup e-book
9. Romain Rolland, Teatr ludowy, przekład, wstęp i opracowanie Piotr Olkusz, Gdańsk 2009
10. Denis Diderot, Pisma estetycznoteatralne, przekład tekstów Marek Dębowski [et al.], Gdańsk 2009
11. William Hogarth, Analiza piękna, przekład, wstęp i opracowanie Michał Lachman, Gdańsk 2011 – kup e-book
12. Wilhelm von Humboldt, Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych, przekład, wstęp, opracowanie i przypisy Marek Dębowski, Gdańsk 2011 – kup książkę lub e-book
13. Joseph Furttenbach, O budowie teatrów, przełożył i opracował Zbigniew Raszewski, Gdańsk 2009
14. Ekspresjonizm w teatrze niemieckim, wybór i opracowanie Wojciech Dudzik, Małgorzata Leyko, wstęp Małgorzata Leyko, Gdańsk 2009 – kup książkę lub e-book
15. Richard Wagner, Dramaturgia opery, wybór, opracowanie i posłowie do wydania niemieckiego Egon Voss, przekład Marek Kasprzyk, wstęp Krzysztof Kozłowski, opracowanie wydania polskiego Anna Igielska i Krzysztof Kozłowski, Gdańsk 2009 – kup książkę lub e-book
16. Jean Chapelain, Jules Pilet de La Mesnardiere, François Hédelin d’Aubignac, Trzy poetyki z czasów Richelieu. Francuski klasycyzm o dramacie, wstęp, przekład i opracowanie Michał Bajer, Gdańsk 2010 – kup książkę lub e-book
17. Oskar Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu. Wybór pism, wstęp, przekład i opracowanie Małgorzata Leyko, Gdańsk 2010 – kup e-book
18. Franz Lang, O działaniu scenicznym, przekład i komentarz Justyna Zaborowska-Musiał, wstęp Barbara Judkowiak, Gdańsk 2010 – kup książkę
19. Carlo Goldoni, Teatr komediowy, przekład i opracowanie, Gdańsk 2011

Publikacje planowane

(20). Emil Zola, Naturalizm w teatrze, przekład i opracowanie Marek Dębowski
(21). Naturalizm w teatrze niemieckim. Antologia, wybór, wstęp, opracowanie krytyczne i przekład z języka niemieckiego Małgorzata Leyko
(22). Taneczny modernizm. Antologia, wybór, wstęp, opracowanie krytyczne Małgorzata Leyko i Wojciech Klimczyk
(23). Justus Möser, Arlekin albo obrona [gatunku] groteskowo-komicznego, wybór, wstęp, opracowanie krytyczne i przekład Małgorzata Leyko
(24). Anne Bogart, And Then, You Act. Making Art in an Unpredictable World